สามารถติดต่อได้ fortniteesportsth.com ทุกข้อเสนอแนะ ทีมงานจะนำไปปรับปรุงต่อไปครับ

ขอบคุณครับ